BRAND OF THE FUTURE

ABOUT US

Established in 2016 and always improving step by step...

HISTORY

Our main products are fertilizers, chemicals and real estate

ORGRANIZATION

Established from young CEOs with extensive experience in import and export and product sales.

LEADERSHIP

The Board of Directors includes: Mr. Pham Van Dat, Ms. Le Xuan Lan

OUR PRODUCTIONS

CHEMICAL AND FERTILIZER

Is one of the strong products of Cat Long. Has been supplying to many large companies inside and outside Hai Phong city such as: Samsung, Duc Giang, NPK…

In addition, Cat Long is also a distributor of many famous fertilizer and chemical brands such as: Vadfco, Vinachem, NPK Dinh Vu, NPK Ninh Binh, Marubeni….

REAL ESTATE

Many real estate projects in Hai Phong are developed from Cat Long. In addition, in the near future, Cat Long will open for sale and launch many new real estate products, which is an effective investment channel.

PEOPLE

Lấy con người làm trọng tâm của phát triển kinh doanh, luôn luôn đào tạo nhân viên của Cát Long trở thành những đối tác thân thiện nhất đối với khách hàng

PEOPLE

Lấy con người làm trọng tâm của phát triển kinh doanh, luôn luôn đào tạo nhân viên của Cát Long trở thành những đối tác thân thiện nhất đối với khách hàng
Click Here

VISION

Trở thành một Thương hiệu Việt có tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực phát triển đa ngành lấy kinh doanh lĩnh vực BDS, Hóa chất làm tiền đề, thấu hiểu tâm trí và chiếm lĩnh sự tin yêu của khách hàng.

VISION

Trở thành một Thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực phát triển đa ngành lấy kinh doanh lĩnh vực BDS làm tiền đề, thấu hiểu tâm trí và chiếm lĩnh sự tin yêu của khách hàng.
Click Here

INFRASTRUCTURE

Luôn luôn nâng cấp thay đổi cơ sơ hạ tầng, thay đổi phương thức kinh doanh mới nhất, cập nhật công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

INFRASTRUCTURE

Luôn luôn nâng cấp thay đổi cơ sơ hạ tầng, thay đổi phương thức kinh doanh mới nhất, cập nhật công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Click Here

GOOD PRODUCTS

0 +
And continue

ORDERS

0 +
And continue

GOOD RESPONSE

0 +
And continue

Customer Satisfaction

0 +
And continue

CHEMICAL AND FERTILIZER VENDORS

REAL ESTATE VENDORS